Activision Blizzard Inc (ATVI)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 11 992 000 10 423 000 8 647 000 5 794 000 4 225 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 273 000 1 161 000 866 000 618 000 803 000
Należności w tys. USD 1 204 000 972 000 1 052 000 848 000 1 035 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 555 000 2 411 000 3 100 000 2 915 000 2 642 000
Wskaźnik płynności szybkiej 4,07 5,21 3,41 2,49 2,29

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($11 992 000K + $1 273 000K + $1 204 000K) ÷ $3 555 000K
= 4,07


Analiza porównawcza

2022