Activision Blizzard Inc (ATVI)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 7 528 000 8 803 000 8 086 000 6 489 000 7 500 000 7 017 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 222 000 2 317 000 2 260 000 2 094 000 2 517 000 2 501 000
Zysk ze sprzedaży brutto 5 306 000 6 486 000 5 826 000 4 395 000 4 983 000 4 516 000
Koszty badań i rozwoju 1 421 000 1 337 000 1 150 000 998 000 1 101 000 1 069 000
Koszty ogólnego zarządu 2 218 000 1 813 000 1 848 000 1 658 000 1 894 000 2 138 000
Zysk operacyjny 1 667 000 3 336 000 2 828 000 1 739 000 1 988 000 1 309 000
Koszty odsetek netto -57 000 103 000 78 000 11 000 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 744 000 3 164 000 2 616 000 1 633 000 1 877 000 1 151 000
Podatek dochodowy 231 000 465 000 419 000 130 000 64 000 878 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 1 513 000 2 699 000 2 197 000 1 503 000 1 813 000 273 000