Activision Blizzard Inc (ATVI)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 2 699 000 2 197 000 1 503 000 1 813 000 273 000
Amortyzacja 440 000 446 000 553 000 998 000 1 199 000
Zmiana stanu należności -80 000 204 000 -187 000 117 000 186 000
Zmiana stanu zapasów 0 -32 000 -11 000 -3 000 -3 000
Zmiana stanu gotówki 1 776 000 2 853 000 1 569 000 -488 000 1 468 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2 414 000 2 252 000 1 831 000 1 790 000 2 213 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -80 000 -78 000 -116 000 -131 000 -155 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -59 000 -178 000 -22 000 -230 000 -197 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -521 000 711 000 -237 000 -2 020 000 -624 000