ARMOUR Residential REIT Inc (ARR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 9 290 150 4 910 520 5 339 980 12 964 200 8 209 910
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 8 324 680 4 133 670 4 586 180 11 835 700 7 339 300
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,12 1,19 1,16 1,10 1,12

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $9 290 150K) ÷ $8 324 680K
= 1,12


Analiza porównawcza

2022