ARMOUR Residential REIT Inc (ARR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 9 437 050 5 277 310 5 524 490 13 272 400 8 464 610
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 8 324 680 4 133 670 4 586 180 11 835 700 7 339 300
Wskaźnik płynności bieżącej 1,13 1,28 1,20 1,12 1,15

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $9 437 050K ÷ $8 324 680K
= 1,13


Analiza porównawcza

2022