ARMOUR Residential REIT Inc (ARR)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 228 432 80 791 169 754 439 565 283 148
Aktywa razem w tys. USD 9 437 050 5 277 310 5 524 490 13 272 400 8 464 610
Rotacja aktywów razem 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $228 432K ÷ $9 437 050K
= 0,02


Analiza porównawcza

2022