Alexandria Real Estate Equities Inc. (ARE)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 10 159 800 17 583 700 7 563 290 6 777 480 5 478 260
Aktywa razem w tys. USD 35 523 400 60 438 700 22 827 900 18 390 500 14 465 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,29 0,29 0,33 0,37 0,38

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $10 159 800K ÷ $35 523 400K
= 0,29


Analiza porównawcza

2022