Alexandria Real Estate Equities Inc. (ARE)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 513 268 563 399 760 791 350 995 363 983
Kapitał własny w tys. USD 18 972 400 32 379 100 11 725 700 8 865 830 7 341 960
ROE 2,71% 1,74% 6,49% 3,96% 4,96%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $513 268K ÷ $18 972 400K
= 2,71%


Analiza porównawcza

2022