Alexandria Real Estate Equities Inc. (ARE)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 513 268 563 399 760 791 350 995 363 983
Aktywa razem w tys. USD 35 523 400 60 438 700 22 827 900 18 390 500 14 465 000
ROA 1,44% 0,93% 3,33% 1,91% 2,52%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $513 268K ÷ $35 523 400K
= 1,44%


Analiza porównawcza

2022