Alexandria Real Estate Equities Inc. (ARE)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 626 385 518 073 475 890 432 369 365 595
Aktywa razem w tys. USD 35 523 400 30 219 400 22 827 900 18 390 500 14 465 000
Operacyjny ROA 1,76% 1,71% 2,08% 2,35% 2,53%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $626 385K ÷ $35 523 400K
= 1,76%


Analiza porównawcza

2022