Alexandria Real Estate Equities Inc. (ARE)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 1 805 810 1 490 600 1 355 410 1 085 800 933 661
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 588 960 2 114 150 1 885 640 1 531 300 1 314 780
Marża zysku ze sprzedaży brutto 69,75% 70,51% 71,88% 70,91% 71,01%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 805 810K ÷ $2 588 960K
= 69,75%


Analiza porównawcza

2022