Alexandria Real Estate Equities Inc. (ARE)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 440 270 2 237 910 2 179 650 189 681 234 181
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 49 099 200 883 18 173 900 42 352 26 664
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 048 490 1 024 190 712 754 876 953 853 392
Wskaźnik płynności gotówkowej 2,37 2,38 28,56 0,26 0,31

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 440 270K + $49 099K) ÷ $1 048 490K
= 2,37


Analiza porównawcza

2022