Alexandria Real Estate Equities Inc. (ARE)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 2 516 860 4 918 520 20 364 300 243 159 271 171
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 048 490 2 048 370 712 754 876 953 853 392
Wskaźnik płynności bieżącej 2,40 2,40 28,57 0,28 0,32

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $2 516 860K ÷ $1 048 490K
= 2,40


Analiza porównawcza

2022