Alexandria Real Estate Equities Inc. (ARE)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 588 960 2 114 150 1 885 640 1 531 300 1 314 780
Należności w tys. USD 27 489 40 934 10 757 11 126 10 326
Rotacja należności 94,18 51,65 175,29 137,63 127,33

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $2 588 960K ÷ $27 489K
= 94,18


Analiza porównawcza

2022