Alexandria Real Estate Equities Inc. (ARE)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 588 960 2 114 150 1 885 640 1 531 300 1 314 780
Property, plant and equipment w tys. USD 30 117 200 50 316 900 184 744 15 041 400 12 009 500
Rotacja aktywów trwałych 0,09 0,04 10,21 0,10 0,11

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $2 588 960K ÷ $30 117 200K
= 0,09


Analiza porównawcza

2022