Alexandria Real Estate Equities Inc. (ARE)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 588 960 2 114 150 1 885 640 1 531 300 1 314 780
Aktywa razem w tys. USD 35 523 400 60 438 700 22 827 900 18 390 500 14 465 000
Rotacja aktywów razem 0,07 0,03 0,08 0,08 0,09

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $2 588 960K ÷ $35 523 400K
= 0,07


Analiza porównawcza

2022