American Tower Corp. (AMT)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 38 685 500 28 497 700 21 127 200 18 405 100 19 430 300
Kapitał własny w tys. USD 5 081 200 4 093 500 5 055 400 5 336 100 6 241 500
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 7,61 6,96 4,18 3,45 3,11

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $38 685 500K ÷ $5 081 200K
= 7,61


Analiza porównawcza

2021