American Tower Corp. (AMT)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 34 156 000 38 685 500 28 497 700 21 127 200 18 405 100
Aktywa razem w tys. USD 67 194 500 69 887 900 47 233 500 42 801 600 33 010 400
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,51 0,55 0,60 0,49 0,56

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $34 156 000K ÷ $67 194 500K
= 0,51


Analiza porównawcza

2022