American Tower Corp. (AMT)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 028 400 2 121 800 2 066 700 1 941 500 1 949 900 3 277 200 1 928 000 1 913 600
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 439 500 482 600 446 600 410 100 387 600 263 100 338 100 271 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 8 311 900 6 622 600 7 461 700 9 300 000 9 067 300 6 524 100 5 952 100 4 196 600
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,30 0,39 0,34 0,25 0,26 0,54 0,38 0,52

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 028 400K + $439 500K) ÷ $8 311 900K
= 0,30


Analiza porównawcza

2022/Q4