American Tower Corp. (AMT)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 949 900 1 746 300 1 501 200 1 208 700 803 100
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 387 600 355 700 371 300 495 100 460 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 9 067 300 3 655 500 5 487 700 4 689 900 2 512 100
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,26 0,58 0,34 0,36 0,50

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 949 900K + $387 600K) ÷ $9 067 300K
= 0,26


Analiza porównawcza

2021