American Tower Corp. (AMT)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 3 622 300 3 729 400 2 905 600 2 553 800 2 385 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 8 311 900 9 067 300 3 655 500 5 487 700 4 689 900
Wskaźnik płynności bieżącej 0,44 0,41 0,79 0,47 0,51

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $3 622 300K ÷ $8 311 900K
= 0,44


Analiza porównawcza

2022