American Tower Corp. (AMT)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 3 729 400 2 905 600 2 553 800 2 385 100 2 038 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 9 067 300 3 655 500 5 487 700 4 689 900 2 512 100
Wskaźnik płynności bieżącej 0,41 0,79 0,47 0,51 0,81

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $3 729 400K ÷ $9 067 300K
= 0,41


Analiza porównawcza

2021