American Tower Corp. (AMT)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 10 711 100 9 356 900 8 041 500 7 580 300 7 440 100
Property, plant and equipment w tys. USD 19 998 300 19 784 000 12 808 700 12 084 400 11 247 100
Rotacja aktywów trwałych 0,54 0,47 0,63 0,63 0,66

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $10 711 100K ÷ $19 998 300K
= 0,54


Analiza porównawcza

2022