American Tower Corp. (AMT)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 9 356 900 8 041 500 7 580 300 7 440 100 6 663 900
Aktywa razem w tys. USD 69 887 900 47 233 500 42 801 600 33 010 400 33 214 300
Rotacja aktywów razem 0,13 0,17 0,18 0,23 0,20

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $9 356 900K ÷ $69 887 900K
= 0,13


Analiza porównawcza

2021