American Tower Corp. (AMT)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 10,28 9,37 11,68 12,54 12,72
Rotacja zobowiązań 3,39 2,93 3,26 3,68 4,29
Rotacja kapitału pracującego

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 35,51 38,95 31,25 29,11 28,70
Cykl zobowiązań dni 107,80 124,46 112,05 99,30 85,17

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 0,54 0,47 0,63 0,63 0,66
Rotacja aktywów razem 0,16 0,13 0,17 0,18 0,23