Amerisafe Inc (AMSF)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 55 602 65 756 86 602 92 690 71 632
Aktywa razem w tys. USD 1 269 280 1 402 720 1 470 860 1 492 910 1 515 930
ROA 4,38% 4,69% 5,89% 6,21% 4,73%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $55 602K ÷ $1 269 280K
= 4,38%


Analiza porównawcza

2022