Amerisafe Inc (AMSF)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 75 738 67 134 102 715 110 759 89 669
Aktywa razem w tys. USD 1 269 280 1 402 720 1 470 860 1 492 910 1 515 930
Operacyjny ROA 5,97% 4,79% 6,98% 7,42% 5,92%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $75 738K ÷ $1 269 280K
= 5,97%


Analiza porównawcza

2022