Amerisafe Inc (AMSF)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 302 785 303 698 335 300 365 612 379 841
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 302 829 303 619 335 273 365 612 379 841
Marża zysku ze sprzedaży brutto 99,99% 100,03% 100,01% 100,00% 100,00%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $302 785K ÷ $302 829K
= 99,99%


Analiza porównawcza

2022