Amerisafe Inc (AMSF)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk brutto w tys. USD 67 646 79 449 106 919 115 517 87 581
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 302 829 303 619 335 273 365 612 379 841
Marża zysku brutto 22,34% 26,17% 31,89% 31,60% 23,06%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $67 646K ÷ $302 829K
= 22,34%


Analiza porównawcza

2022