Amerisafe Inc (AMSF)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 928 730 919 856 888 987 934 803 966 400 1 030 320 1 012 570 1 034 190
Należności w tys. USD 273 051 263 831 257 271 265 906 270 399 268 756 270 155 272 059
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 958 348 955 399 951 847 986 477 996 931 996 108 1 003 400 999 767
Wskaźnik płynności szybkiej 1,25 1,24 1,20 1,22 1,24 1,30 1,28 1,31

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $928 730K + $273 051K) ÷ $958 348K
= 1,25


Analiza porównawcza

2023/Q2