Amerisafe Inc (AMSF)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 888 987 1 012 570 1 088 740 1 125 020 1 125 490
Należności w tys. USD 257 271 270 155 271 837 263 596 284 681
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 951 847 1 003 400 1 032 040 1 062 690 1 106 070
Wskaźnik płynności szybkiej 1,20 1,28 1,32 1,31 1,27

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $888 987K + $257 271K) ÷ $951 847K
= 1,20


Analiza porównawcza

2022