Amerisafe Inc (AMSF)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 888 987 1 012 570 1 088 740 1 125 020 1 125 490
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 951 847 1 003 400 1 032 040 1 062 690 1 106 070
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,93 1,01 1,05 1,06 1,02

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $888 987K) ÷ $951 847K
= 0,93


Analiza porównawcza

2022