Amerisafe Inc (AMSF)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 207 730 1 353 450 1 422 340 1 432 430 1 450 520
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 951 847 1 003 400 1 032 040 1 062 690 1 106 070
Wskaźnik płynności bieżącej 1,27 1,35 1,38 1,35 1,31

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 207 730K ÷ $951 847K
= 1,27


Analiza porównawcza

2022