Amerisafe Inc (AMSF)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 302 829 303 619 335 273 365 612 379 841
Należności w tys. USD 257 271 270 155 271 837 263 596 284 681
Rotacja należności 1,18 1,12 1,23 1,39 1,33

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $302 829K ÷ $257 271K
= 1,18


Analiza porównawcza

2022