Amerisafe Inc (AMSF)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 302 829 303 619 335 273 365 612 379 841
Working capital w tys. USD 255 883 350 050 390 300 369 740 344 450
Rotacja kapitału pracującego 1,18 0,87 0,86 0,99 1,10

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $302 829K ÷ $255 883K
= 1,18


Analiza porównawcza

2022