Amerisafe Inc (AMSF)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 302 829 303 619 335 273 365 612 379 841
Property, plant and equipment w tys. USD 7 225 6 459 6 182 6 331 6 258
Rotacja aktywów trwałych 41,91 47,01 54,23 57,75 60,70

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $302 829K ÷ $7 225K
= 41,91


Analiza porównawcza

2022