Amerisafe Inc (AMSF)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 302 829 303 619 335 273 365 612 379 841
Aktywa razem w tys. USD 1 269 280 1 402 720 1 470 860 1 492 910 1 515 930
Rotacja aktywów razem 0,24 0,22 0,23 0,24 0,25

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $302 829K ÷ $1 269 280K
= 0,24


Analiza porównawcza

2022