Ameriprise Financial Inc (AMP)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 44 044 000 35 206 000 39 385 000 35 875 000 33 974 000
Należności w tys. USD 15 799 000 16 222 000 7 835 000 7 210 000 6 185 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 148 401 000 161 151 000 151 142 000 139 183 000 126 267 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,40 0,32 0,31 0,31 0,32

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $44 044 000K + $15 799 000K) ÷ $148 401 000K
= 0,40


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Ameriprise Financial Inc
AMP
0,40
Franklin Resources, Inc.
BEN
1,73
S&P Global Inc
SPGI
0,94
T. Rowe Price Group Inc.
TROW
1,40