Ameriprise Financial Inc (AMP)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 14 347 000 13 443 000 11 958 000 12 890 000 12 924 000 12 075 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 14 347 000 13 443 000 11 958 000 12 890 000 12 924 000 12 075 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 3 723 000 3 435 000 3 120 000 3 287 000 3 171 000 3 051 000
Zysk operacyjny 3 182 000 3 350 000 1 831 000 2 019 000 2 484 000 2 214 000
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 182 000 3 350 000 1 831 000 2 232 000 2 484 000 2 214 000
Podatek dochodowy 623 000 590 000 297 000 339 000 386 000 734 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 2 559 000 2 760 000 1 534 000 1 893 000 2 098 000 1 480 000