Acadia Realty Trust (AKR)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 7 022 0 6 287 77 657 71 111
Kapitał własny w tys. USD 1 691 830 1 521 610 1 441 310 1 542 310 1 459 500
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $7 022K ÷ ($7 022K + $1 691 830K)
= 0,00


Analiza porównawcza

2022