Acadia Realty Trust (AKR)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 7 022 0 6 287 77 657 71 111
Aktywa razem w tys. USD 4 302 580 4 261 750 4 186 880 4 309 110 3 958 780
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $7 022K ÷ $4 302 580K
= 0,00


Analiza porównawcza

2022