Acadia Realty Trust (AKR)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD -65 239 15 602 -65 767 22 672 -14 764
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 7 022 0 6 287 77 657 71 111
Kapitał własny w tys. USD 1 691 830 1 521 610 1 441 310 1 542 310 1 459 500
Zwrot z kapitału całkowitego -3,84% 1,03% -4,54% 1,40% -0,96%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $-65 239K ÷ ($7 022K + $1 691 830K)
= -3,84%


Analiza porównawcza

2022