Acadia Realty Trust (AKR)

ROE

Obliczenia

2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
Zysk netto (ttm) w tys. USD -39 767 -36 250 -37 586 30 416 34 552 22 924 9 723 -11 220
Kapitał własny w tys. USD 1 671 080 1 691 830 1 702 550 1 692 610 1 661 610 1 521 610 1 504 990 1 498 690
ROE -2,38% -2,14% -2,21% 1,80% 2,08% 1,51% 0,65% -0,75%

2023/Q1 obliczenia

ROE = Zysk netto (ttm) ÷ Kapitał własny
= $-39 767K ÷ $1 671 080K
= -2,38%


Analiza porównawcza

2023/Q1