Acadia Realty Trust (AKR)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD -36 250 22 924 -8 992 52 632 31 172
Kapitał własny w tys. USD 1 691 830 1 521 610 1 441 310 1 542 310 1 459 500
ROE -2,14% 1,51% -0,62% 3,41% 2,14%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $-36 250K ÷ $1 691 830K
= -2,14%


Analiza porównawcza

2022