Acadia Realty Trust (AKR)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD -36 250 22 924 -8 992 52 632 31 172
Aktywa razem w tys. USD 4 302 580 4 261 750 4 186 880 4 309 110 3 958 780
ROA -0,84% 0,54% -0,21% 1,22% 0,79%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $-36 250K ÷ $4 302 580K
= -0,84%


Analiza porównawcza

2022