Acadia Realty Trust (AKR)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD -137 041 -47 913 -188 122 -31 509 -42 437
Aktywa razem w tys. USD 4 302 580 4 261 750 4 186 880 4 309 110 3 958 780
Operacyjny ROA -3,19% -1,12% -4,49% -0,73% -1,07%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $-137 041K ÷ $4 302 580K
= -3,19%


Analiza porównawcza

2022