Acadia Realty Trust (AKR)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD -36 250 22 924 -8 992 52 632 31 172
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 326 290 292 497 255 484 295 327 262 213
Marża zysku netto -11,11% 7,84% -3,52% 17,82% 11,89%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $-36 250K ÷ $326 290K
= -11,11%


Analiza porównawcza

2022