Acadia Realty Trust (AKR)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
Zysk brutto (ttm) w tys. USD -87 026 -65 239 -70 194 50 984 68 025 26 123 3 447 -66 384
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 326 622 326 290 320 709 314 209 304 610 292 497 286 510 264 345
Marża zysku brutto -26,64% -19,99% -21,89% 16,23% 22,33% 8,93% 1,20% -25,11%

2023/Q1 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto (ttm) ÷ Przychody ze sprzedaży (ttm)
= $-87 026K ÷ $326 622K
= -26,64%


Analiza porównawcza

2023/Q1