Acadia Realty Trust (AKR)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk brutto w tys. USD -65 239 26 123 -65 767 22 672 -14 764
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 326 290 292 497 255 484 295 327 262 213
Marża zysku brutto -19,99% 8,93% -25,74% 7,68% -5,63%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $-65 239K ÷ $326 290K
= -19,99%


Analiza porównawcza

2022