Acadia Realty Trust (AKR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 12 358 15 872 17 077 14 960 13 591 0 17 919 15 507
Należności w tys. USD 72 060 74 560 68 308 71 741 70 559 43 625 70 853 68 294
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 958 020 2 011 380 2 039 220 2 030 240 2 030 580 2 073 050 2 002 050 1 864 940
Wskaźnik płynności szybkiej 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,02 0,04 0,04

2023/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $12 358K + $72 060K) ÷ $1 958 020K
= 0,04


Analiza porównawcza

2023/Q1