Acadia Realty Trust (AKR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 15 872 0 17 468 18 873 18 422
Należności w tys. USD 74 560 43 625 66 226 78 396 92 167
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 011 380 2 073 050 1 811 440 1 948 670 1 798 420
Wskaźnik płynności szybkiej 0,04 0,02 0,05 0,05 0,06

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $15 872K + $74 560K) ÷ $2 011 380K
= 0,04


Analiza porównawcza

2022